ikona facebook facebook     ikona telefonu 61 867 40 50     ikona emailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Bieżące realizacje działu LafProject

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” – Garwolin z podziałem na trzy części:
Część nr 3: na odcinku Kołbiel – Garwolin

Długość odcinka 13 km

Projektuj-Buduj – kontrakt we współpracy z firmą Budimex S.A., która odpowiedzialna jest za zaprojektowanie obiektów inżynierskich, a pozostały zakres prac projektowych realizuje Lafrentz Polska Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego:

 • powiat otwocki, gmina Kołbiel
 • powiat garwoliński, gmina Pilawa i Garwolin

Długość projektowanego odcinka dla wynosi ok. 13,015 km i klasie technicznej S 2/2, z możliwością rozbudowy do S2/3.

Zakres projektu i inwestycji obejmuje:

 • Roboty drogowe:
  • budowę dwóch jezdni drogi ekspresowej (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),
  • budowę węzła drogowego „Lipówki” typu WB na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 805,
  • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych kat. II (docelowo kat. III),
  • przebudowę drogi wojewódzkiej nr 805,
  • przebudowę dróg powiatowych,
  • przebudowę dróg gminnych,
  • rozbudowę istniejących dróg w zakresie inwestycji,
  • budowę dróg obsługujących przyległy teren,
  • budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych,
  • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
  • budowę przepustów drogowych,
  • rekultywację terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg.

 

 • Roboty mostowe i konstrukcje inżynierskie:
  • budowę wiaduktu WS-5 w ciągu drogi S17, nad linią kolejową nr 13 Krusze-Pilawa,
  • budowę wiaduktu WK-1 nad drogą S17, w ciągu linii kolejowej nr 12 Skierniewice-Łuków,
  • budowę wiaduktów drogowych w ciągu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych,
  • budowę kładki dla pieszych KP-3,
  • budowę przejścia dla pieszych PP-1 pod drogą S17,
  • budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej pełniących również funkcję przejść dla zwierząt,
  • budowę przejść dla zwierząt nad drogą ekspresową,
  • rozbiórkę obiektów inżynierskich.

 

 • Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
  • budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • budowę osadników i separatorów,
  • budowę sieci melioracyjnych,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę oświetlenia drogowego,
  • budowę zasilania elektroenergetycznego,
  • budowę sieci elektroenergetycznych,
  • budowę sieci teletechnicznych,
  • budowę sieci wodociągowej,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
  • budowę sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia,
  • budowę sieci melioracyjnych,
  • budowę zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz budowę przepompowni,
  • budowę ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
  • wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
  • nasadzenia zieleni,
  • budowę urządzeń organizacji ruchu,
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • ogrodzenie drogi,
  • wjazdy awaryjne,
  • przejazdy awaryjne,
  • przebudowę sieci elektroenergetycznych,
  • przebudowę sieci teletechnicznych,
  • przebudowę sieci wodociągowych,
  • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
  • przebudowę sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia,
  • przebudowę sieci melioracyjnych,
  • przebudowę torów kolejowych,
  • przebudowę sieci jezdnej trakcyjnej linii kolejowej,
  • rozbiórki elementów dróg i ulic,
  • rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
  • rozbiórki elementów małej architektury i ogrodzeń,
  • rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  • rozbiórki przepustów,
  • budowę i rozbiórkę tymczasowego obiektu kolejowego.

pauza

 

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn – Kościan Południe.

Zakres projektu i robót budowlanych obejmuje:

 • Roboty drogowe:
  • budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S5 z rezerwą pod 3 pas ruchu,
  • budowa węzła drogowego „Czempiń”,
  • budowa węzła drogowego „Kościan-Północ”
  • budowa łącznika od węzła drogowego „Kościan-Północ” do istniejącej drogi krajowej nr 5,
  • budowa dróg wojewódzkich wzdłuż drogi ekspresowej S5 włączających się do węzła Czempiń,
  • budowa przejazdów drogowych na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi wraz z budową odcinków tych dróg,
  • budowa dróg obsługujących przyległy teren (dodatkowych jezdni w pasie drogowym S5),
  • budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „Sierakowo” i „Kokorzyn” (z rezerwą terenu pod rozbudowę MOP do kategorii II),
  • budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych itp.,
  • budowa systemu odwodnienia powierzchniowego wraz z przepustami drogowymi,
  • budowa przepustów na rowach drogowych.

 

 • Roboty mostowe:
  • budowa przepustów,
  • budowa przejść dla zwierząt małych oraz płazów,
  • budowa obiektów mostowych i wiaduktów

 

 • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi:
  • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
  • budowa osadników, zbiorników retencyjnych i zbiornika retencyjno - infiltracyjnego,

 

 • Budowa urządzeń ochrony środowiska:
  • bezkolizyjne przejścia dla zwierząt,
  • urządzenia oczyszczające (osadniki i separatory) przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz roztopowych do odbiorników,
  • ekrany akustyczne,
  • budowa ekranów przeciwolśnieniowych,
  • budowa ogrodzenia,
  • budowa płotków naprowadzających dla małych zwierząt.

 

 • Zieleń:
  • wycinka istniejącej zieleni,
  • nasadzenia.

 

 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu:
  • ogrodzenie drogi
  • kanał technologiczny,

 

 • Budowa oświetlenia:
  • budowa oświetlenia układu drogowego wchodzącego w skład węzłów Czempiń i Kościan-Północ,
  • budowa oświetlenia trasy głównej S5 w rejonie MOP Sierakowo i MOP Kokorzyn,
  • budowa oświetlenia na MOP Sierakowo i MOP Kokorzyn,
  • budowa oświetlenia dla wybranych dróg podlegających przebudowie, przejazdu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych

 

 • Budowa zasilania obiektów drogowych:
  • urządzeń drogowych (oświetlenie, przepompownie, system monitoringu),
  • zasilanie MOP

 

 • Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
  • linie energetyczne,
  • sieć wodociągowa,
  • sieć gazowa,
  • sieć teletechniczna,
  • sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • sieci rurociągów kopalnianych,

 

 • Przebudowa sieci melioracji szczegółowej:
  • rowy melioracyjne,
  • drenaże,
  • budowa brodów zlokalizowanych w ciągu pasa technologicznego,

 

 • Rozbiórki:
  • elementów dróg i ulic,
  • elementów sieci uzbrojenia terenu,
  • elementów małej architektury i ogrodzeń,
  • budynków mieszkalnych i gospodarczych kolidujących z inwestycją,
  • rozbiórka obiektu mostowego

 

 • Budowę i rozbiórkę tymczasowych dróg i obiektów inżynierskich

 

 • Tymczasowe odcinkowe przełożenia koryt cieków

 

 • Budowa kanału technologicznego

pauza

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.