Field Supervision Offices

Field Supervision Offices

Budowa drogi S11

Odcinek Koszalin – Bobolice
ul. Seligera 13
76-020 Bobolice

biuro.koszalin@lafrentz.plEnter the construction site

Budowa obwodnicy Olesna

Budowa drogi S61. Odcinek Łomża Poludnie - Kolno

Budowa drogi S61. Odcinek Szczuczyn - Ełk Południe

Budowa drogi S61. Ełk Południe - Wysokie