Photovoltaic farm Jastrowie 8 MW

Greater Poland Voivodeship