Photovoltaic farm Kąkolewice 40 MW

Greater Poland Voivodeship