Projekt i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1

Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska

Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska stanowiąca zadanie 1 inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie” obejmuje dobudowę jezdni północnej do istniejącej obwodnicy Słupska. Łączna długość budowanej obwodnicy to 9,510 km i stanowią ją odcinki:

Dodatkowo jezdnia południowa zostanie poszerzona do 10 metrów.

Długość odcinka: 9,5 km