Fotowoltaika na A2

Zespół LafEnergy uważnie śledzi informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz projektów związanych z ich realizacją. Jednym z takich projektów jest projekt Fotowoltaika na A2, który pilotażowo ma zostać przeprowadzony przez GDDKiA pomiędzy węzłami Konotopa - Łódź Północ.

Zespół LafEnergy uważnie śledzi informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz projektów związanych z ich realizacją. Jednym z takich projektów jest projekt Fotowoltaika na A2, który pilotażowo ma zostać przeprowadzony przez GDDKiA pomiędzy węzłami Konotopa – Łódź Północ. Wzrost cen energii jest jedną z głównych przyczyn szukania ekonomicznych oraz ekologicznych rozwiązań, które pozwoliłyby na uzyskanie oszczędności w zakresie oświetlenia dróg oraz zużycia energii m.in. na MOP-ach i do zasilania takich elementów jak zewnętrzne znaki elektroniczne czy tablice informacyjne.

W tym celu GDDKiA rozważa możliwość współpracy z partnerami, którzy na terenach zarządzanych przez Dyrekcję instalowaliby fotowoltaikę lub inne rozwiązania pozwalające racjonalnie wytwarzać, magazynować i pozyskiwać energię elektryczną.

Autor: lafrentz
Data: 17.08.2022