Administratorem witryny internetowej jest Lafrentz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035454, NIP 7831004441.

Niniejszy dokument Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z witryny oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej.

W witrynie możesz znaleźć informacje odnoszące się do aktualnych wydarzeń
i projektów realizowanych Lafrentz Polska, możesz zapoznawać się z opisem naszych usług, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje (newsletter) oraz oferty.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lafrentz Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 22, 60 – 179 Poznań, z którą możesz kontaktować się przez adres e-mail: office@lafrentz.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej , nawiązania kontaktu, realizacji i wykonania umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego (newsletter).

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna
udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza kontaktowegoart. 6 ust. 1 lit. a RODO
kontaktowanie się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem i realizacją usług lub podejmowaniem czynności mogących prowadzić do zawarcia umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO
przekazania Tobie oferty handlowej i przeprowadzenia usług marketingu bezpośredniego (newsletter)art. 6 ust. 1 lit. f RODO