LafEnergy w Wielkiej Brytanii

W ramach naszego członkostwa w wielkopolskim klastrze wodorowym, w dniach 11-12 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii.

W ramach naszego członkostwa w wielkopolskim klastrze wodorowym, w dniach 11-12 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii. Delegacja pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, złożona była z przedstawicieli firm aktywnie uczestniczących w przygotowaniach do transformacji wodorowej. Jedną z naszych spółek – LafEnergy- reprezentował Gabriel Kobierski. Pozostali uczestnicy to przedstawiciele firm PHU „Trans-Kol ” Zenon Sobczak, Virtud, Przedsiębiorstwo Badań i Analiz Energetycznych Energotherm, DTJ oraz Sevencomp Marcin Indrzejczak.

Zgodnie z programem wizyty delegaci zapoznali się z działalnością centrum naukowo badawczego Manchester Fuel Cell Innovation Centre (MFCIC) przy Manchester Metropolitan University. Centrum od wielu lat współpracuje z biznesem, przemysłem oraz samorządem w celu wdrożenia regionalnej strategii wodorowej dla aglomeracji Greater Manchester. Podczas zwiedzania laboratorium ogniw paliwowych polski zespół wymienił doświadczenia z brytyjskimi naukowcami, do których należeli m.in. dyrektor MFCIC Pan Amer Gaffar, Prof. Peter Kelly, Prof. Bamidele Adebisi oraz Dr Justyna Kulczyk-Małecka.

W okolicy Newcastle upon Tyne uczestnicy obejrzeli Hydrogen Home – to należące do Northern Gas Networks osiedle domów modułowych, służące do testowania rozwiązań i technologii wodorowych w mieszkalnictwie. W modelowych domach używane są wodorowe kuchenki, piecyki i bojlery. Poza tym na osiedlu przeprowadzono eksperyment mieszania gazu ziemnego z wodorem w proporcji 80/20, którego wstępne wyniki pozwalają na wykorzystanie również tego typu rozwiązania.

Kolejny etap doświadczeń obejmuje testowanie energii wodorowej w domach wybudowanych w technologiach najbardziej popularnych w Wielkiej Brytanii.

Wizyta studyjna pozwoliła na spojrzenie na technologię wodorową z perspektywy kraju, który w tym procesie jest nieco bardziej zaawansowany. Była to doskonała okazja do rozmów z naukowcami i zapoznania się z wynikami ich doświadczeń. Poznaliśmy zarówno korzyści płynące z tej technologii, jak i obszary, które wymagają szczególnej uważności.

Dziękujemy H2Wielkopolska za możliwość uczestnictwa w tym projekcie.

Udział w wizycie został zrealizowany w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Więcej o projekcie: https://h2wielkopolska.pl/

Autor: lafrentz
Data: 13.10.2022