Próbne obciążenie mostu w Rogalinku

7 czerwca br. na budowie mostu przez rzekę Wartę w Rogalinku przeprowadzono próbne obciążenie statyczne obiektu. Zgodnie z jego projektem 8 samochodów ciężarowych, załadowanych kruszywem, przez kilka godzin stało na moście - w różnych konfiguracjach - podczas gdy zamontowane na obiekcie czujniki mierzyły osiadanie obiektu.

7 czerwca br. na budowie mostu przez rzekę Wartę w Rogalinku przeprowadzono próbne obciążenie statyczne obiektu. Zgodnie z jego projektem 8 samochodów ciężarowych, załadowanych kruszywem, przez kilka godzin stało na moście – w różnych konfiguracjach – podczas gdy zamontowane na obiekcie czujniki mierzyły osiadanie obiektu. Wszystkie wartości znalazły się w oczekiwanym zakresie. Podpora wykazała odchylenie o 1/10 mm, co daje 25-30% zapas w stosunku do norm.


W czasie badań budowę odwiedzili Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak oraz Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński. Na bieżąco wyniki pomiarów mogły również obserwować zaproszone media.
Z uwagi na to, że jest to obiekt typu skrzynkowego, dodatkową atrakcją wizyty była eksploracja wnętrza mostu.
O szczegółach budowy opowiadał Kierownik Budowy (Skanska) – Remigiusz Grodzicki oraz nasz Inżynier Kontraktu – Jerzy Wilczak.
W dniu 8 lipca br. planowane jest udostępnienie nowego obiektu kierowcom. Do końca roku będzie trwała rozbiórka starego obiektu.

Autor: lafrentz
Data: 07.06.2022