Projekt: Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Bierzemy udział w projekcie „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”, którego głównym celem jest przygotowanie do wodorowej transformacji elektroenergetycznej Polski.

Bierzemy udział w projekcie „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska”

Dyrektor działu LafEnergy Gabriel Kobierski wspólnie z przedstawicielami samorządu województwa wielkopolskiego, lokalnymi przedsiębiorcami oraz naukowcami pracuje nad wzmocnieniem konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, dzięki stworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej.


Główny obszar naszych usług to panel biznesowy oferujący wsparcie doradcze w zakresie dostosowania produktów/usług lub zmiany modelu biznesowego do działalności w ramach łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na niskoemisyjnych źródłach energii, w szczególności na wodorze.

Autor: lafrentz
Data: 05.05.2022