Budowa ciągu pieszo – rowerowego na DK 15 na odcinku Zduny – Krotoszyn

od km 50+320 do km 53+900

Główny Projektant w formule: Zaprojektuj i buduj