Budowa drogi S3: odcinek Legnica – Bolków

Legnica– Lubawka na odcinku Legnica – Bolków 

Inwestycja „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, na odcinku od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)” została zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Realizacja tego projektu jest jednym z elementów dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich i jest planowana do finansowania ze środków UE.