Projekt i budowa drogi ekspresowej S74

Zadanie S74 Sulejów – Przełom/Mniów, odcinek: granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów.