Projekt i budowa drogi Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)

Obwodnica Olesna

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (drogi ekspresowej S11).

W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

CZYTAJ WIĘCEJ>>