Projekt i budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego

w ciągu drogi krajowej nr 29