Ulica Gdyńska w Poznaniu DW 196 od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Główny Projektant w formule: Zaprojektuj i buduj