Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu

Czas realizacji: 01.2018 – 07.2019
Zakres robót: Konstrukcja żelbetowa części podziemnej i nadziemnej
Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
Generalny Wykonawca: Agrobex Sp. z o.o.