Zaawansowanie prac na S14

Zaawansowanie robót budowlanych na kontrakcie to ok. 75%.

Zaawansowanie robót budowlanych na kontrakcie to ok. 75%. Nasz zespół Inżyniera Kontraktu – z Wojciechem Kwiatkowskim na jego czele – ściśle współpracuje z Wykonawcą (Stecol Corporation) w zakresie m.in. poprawności proceduralnej, jakości prac i terminowości wykonania zadania.

Autor: lafrentz
Data: 22.07.2022