ZRID dla DK92

Kolejne Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) zapisujemy na koncie naszej Pracowni Projektowej. Praca nad projektem w m. Pniewy została zakończona sukcesem!

Kolejne Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) zapisujemy na koncie naszej Pracowni Projektowej.

Praca nad projektem: Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Bolewice – Pniewy od km 115+800 do km 130+300 w zakresie ścieżki rowerowej, kanału technologicznego oraz wydłużenia pasa ruchu w prawo przed skrzyżowaniem DK 92 z DK24 w m. Pniewy została zakończona sukcesem!


Wojewoda Wielkopolski wydał pozytywną decyzję ZRID, tym samym nasz projekt zostaje przekazany do kolejnego etapu: budowy.


Wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Autor: lafrentz
Data: 03.06.2022